Pottier Georges

beroep

fotograaf

werkadres

- Oostende, Van Iseghemlaan 85

meer informatie - specialiteit

Fotograaf tijdens het Interbellum

bibliografie

- Norbert HOSTYN. De fotografie in Oostende van het begin tot de jaren onmiddellijk na Wereldoorlog II. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2005.