Le Bon Louis Ferdinand (1856-1923)

° Eclaron (F) 1856 - † Cannes (F), 1923

persoonlijke gegevens

gehuwd met Emilie Deceuninck
Verwant met J. LE BON en vader van Emile LE BON

beroep

fotograaf

meer informatie - specialiteit

portretfotografie, ca. 1882

werkadres

In Oostende gevestigd vanaf 1877, eerst in een dependentie van het Hôtel de Flandre, later hoek Van Iseghemlaan/Louisastraat (waar voorheen een foto-atelier van GHÉMAR was).
In 1893 kwam er een aquarium in de overwelfde kelders onder zijn fotografiestudio.
Startte in 1899-1900 een grote souvenirzaak in de Vlaanderenstraat 44 (tot in 1930) .
Opende anno 1888 een bijhuis opende in de Zuidzandstraat 21 te Brugge.
In 1896 werd het overgenomen door Ferdinand BUYLE. Zoals uit LE BONs publiciteit bleek, had hij ook een bijhuis te Blankenberge

meer informatie - specialiteit

Wat het aantal voorradige decors en rekwisieten betreft, spande LE BON de kroon in Oostende. Geliefde rekwisieten waren de strandkar, de luchtballon, het met bloemen versierde houten hekken, de ezel, het zeestrand- en Kursaaldecor (met écht zand). Een “Spielerei” van LE BON waren “photo-timbres”: foto’s op postzegelformaat, waarbij het kopje van de geportretteerde heel verrassend dat van Leopold II innam: Op prentkaarten kon men bij LE BON een eigen portret laten afdrukken. Naast het portretwerk in de studio fotografeerde LE BON ook heel wat actualiteiten.
· Een walvis aangespoeld op het strand in 1877.
· Eerste Steenlegging der Havenwerken door Leopold II anno 1890.
· De vliegshow van vliegpionier PAULHAN boven en op het strand van Oostende in1909.
· Leopold II op het strand.
· Gezichten op de Handelsdokken, gedateerd 19 april 1901, interieurs van het oude Stadhuis,de Schouwburg in opbouw.
· Leopold II en de sjah van Perzië op de renbaan op 20 juli 1902
· Leopold II tijdens een bezoek aan de Golf Club d’Ostende in De Haan op 4 augustus 1908.
· Enkele foto’s met Oostendse vedute werden door de Brugse kunstschilder Flori VAN ACKER (1858-1940)nageschilderd. Ze dienden als illustraties voor volgend uiterst zeldzame uitgave: Paul LANDOY, Ostende. Station Balnéaire 1940-1890, Oostende (Jules DAVELUY), 1890 (kaft geïllustreerd door Henri CASSIERS).
Foto’s van Middelkerke in opdracht van Burgemeester Casse van Middelkerke
Vele foto’s van LE BON zijn in de rand gemerkt met een inktstempeltje “LE BON OSTENDE”. Eén van zijn medewerkers heette Arthur Sweetlove (+Oostende, februari 1908)

Een speciaal hoofdstuk bij LE BON is diens bijdrage tot de Oostendse prentkaarten- en andere fotosouvenirindustrie. LE BON was een der grootste pioniers van de Oostendse prentkaart. Een idee van het massale debiet aan prentkaarten allerhande in LE BONs bazar in de Vlaanderenstraat 44, biedt u de prentkaart afgedrukt op blz. 80/93 in “De Plate” (ca. 1905). Uiteraard is het onbegonnen werk hier alles te willen opnoemen. -prentkaarten met komische of sensuele baadsters -genummerde reeks van 1 tot ??? (hoogste teruggevonden nr. tot nu toe : 241) met strand-, haven- en parkgezichten, melkvensters met hondenkar, vissers, vissersvrouwen, nettenbreiers, zeedijk, kursaal, schouwburg, staketsel, havengeul, maalboten…… Een reeks met telkens een pittoresk stadsgezicht, verwerkt in een montage met telkens een figuur in folkoristische klederdracht op het voorplan, bv.
-genummerde reeks waarbij het nummer voorafgegaan wordt door de letter K
-genummerde reeks met nummers in de 2000-tallen steeds vergezeld van een embleem een adelaar voorstellende bovenop een soort korte pilaar..
Geliefd waren ook de panoramakaarten van grotere afmetingen:
· 15-Ostende “Tir aux Pigeons”.
· 21-Ostende “Dûnes - Châlet - Plage”.
· 33-Ostende “Kursaal”.
· 151-Ostende “Digue Est”.
· Ostende “Châlet - Plage - Hôtels”.

iconografie

- familiefoto bij de badkar vindt u in R. CROQUEZ, Ensor et son temps…, Oostende (EREL, 1970, p. 39.
- Beeldbank Oostende, M011901, M011902, M011903, M011904, M011905, M014058 en M014059

bibliografie

- Norbert HOSTYN. De fotografie in Oostende van het begin tot de jaren onmiddellijk na Wereldoorlog II. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2005.