Michaël Emile (?-1964)

° - † 31 januari 1964

beroep

fotograaf

werkadres

fotozaak in de Henry Serruyslaan te Oostende. Hij verkocht ook fotografieartikelen en afgeleiden zoals bv. de toen zo populaire view-master-producten. De zaak bestond tot een eind in de jaren ’60.

meer informatie - specialiteit

Veel actualiteitsfoto’s in zwart-wit fotografie Als fotograaf nam hij tal van actualiteitsfoto’s voor o.a. de Zeewacht en voor particulieren. Foto’s die van uitzonderlijk belang zijn voor de iconografie van het Oostende van de jaren onmiddellijk na W.O.II. : de grote herstel- en heropbouwwerkzaamheden, de bouw van het vierde Kursaal… Ook de lokale sportmanifestaties legde hij vast voor de krant. Michaël had zeker niet de artisticiteit van bv. een Antony. Vele van zijn foto’s zijn gemerkt met een droogstempel.

bibliografie

- Norbert HOSTYN. De fotografie in Oostende van het begin tot de jaren onmiddellijk na Wereldoorlog II. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2005.