Lauwers Maurice

beroep

fotograaf

werkadres

- Oostende, Van Iseghemlaan 54 (1919-1920)
- Oostende, Laboratoriumstraat (Belpairestraat) 2

bibliografie

- Norbert HOSTYN. De fotografie in Oostende van het begin tot de jaren onmiddellijk na Wereldoorlog II. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2005.