Krameyer Ferdinand

beroep

fotograaf

werkadres

-  Oostende, Langestraat 13
- Oostende, Van Iseghemlaan 83

meer informatie - specialiteit

kwam zich in de jaren voor 1900 in Oostende vestigen als fotograaf. Verder leverde KRAMEYER ook zijn bijdrage tot de nog prille prentkaartenindustrie.

iconografie

- “Deense stoomtreiler die vergaat voor de Zeedijk, niet ver van het Kursaal”, 1910 (verzameling Omer VILAIN, Oostende) (afbeelding in “De Plate”, p. /// /6).
- Omer VILAIN vermeldt zowel ongenummerde KRAMEYER-kaarten uit 1906 (o.a. een “Tempête du 12 mars 1906”) als kaarten met nummering van rond 1910.

bibliografie

- Norbert HOSTYN. De fotografie in Oostende van het begin tot de jaren onmiddellijk na Wereldoorlog II. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2005.