Foto Frans

beroep

fotograaf

werkadres

- Oostende, Sint Sebastiaanstraat

meer informatie - specialiteit

werkzaam tijdens het interbellum

bibliografie

- Norbert HOSTYN. De fotografie in Oostende van het begin tot de jaren onmiddellijk na Wereldoorlog II. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2005.