Ghémar Louis-Joseph (1819-1873)

° Lannoy (F), 1819 - † Brussel, 1873

beroep

fotograaf

werkadres

Gekend Brussels huis in de 2de helft van de 19de eeuw.
Vanaf 1854 in Antwerpen, vanaf 1856 in Brussel.
Had een filiaal te Oostende, hoek Van Iseghemlaan/Louisastraat (waar nadien fotograaf LE BON kwam). Dit filiaal zou een houten barak geweest zijn.

meer informatie - specialiteit

Aanvankelijk lithograaf, schakelde hij over naar de fotografie.

bibliografie

- Norbert HOSTYN. De fotografie in Oostende van het begin tot de jaren onmiddellijk na Wereldoorlog II. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2005.