Ketels Jan-Antoine

beroep

fotograaf

persoonlijke gegevens

KETELS was van Brugse herkomst; hij woonde er omstreeks 1866 in de Kraanlei 2.
Op 15 oktober 1868 huwde hij Marie SCHOUT uit Slijpe.

werkadres

- Brugge, Courdanierstraat 63 (ca. 1868)
- Brugge, Leertouwerstraat 63 (1869-1871)
- Brugge, Rodestraat 31 (1871 - ?)
- Brugge, Langestraat 40.
- Oostende, Langestraat 62 (1889-)

iconografie

- “De Harmonie Euterpe” ter gelegenheid van een ontvangst ten stadhuize, verzameling Heemkring “De Plate”, Oostende.
- “De redders”; groepsfoto met de personen die de kostbaarheden der Sint-Pieterskerk van de vlammen redden in 1896, verzameling Heemkring “De Plate”, Oostende.
- “De Fanfare van de Oostendse Burgerwacht”, verzameling Heemkring “De Plate”, Oostende
- cdv’s en familieportretten volgens het kooldrukprocédé.

bibliografie

- Norbert HOSTYN. De fotografie in Oostende van het begin tot de jaren onmiddellijk na Wereldoorlog II. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2005.