Asaert Jean-François (1875-1933)

° Antwerpen, 13 april 1875 - † Oostende, 29 juni 1933

persoonlijke gegevens

gehuwd met Pierloot Jeanne (signeerde daarom foto's met "Asaert-Pierloot")

beroep

fotograaf

werkadres

- Oostende, Kerkstraat 23
- Oostende, Ooststraat 33

specialiteit

Zoals alle fotografen uit die tijd beschikte Asaert-Pierloot over een heel arsenaal geschilderde atelierdecors.  2en daarvan stelde een naar links wegdraaiende statietrap met smeedijzeren leuning in art-nouveaustijl voor.

overige mandaten, functies en activiteiten

- lid van de cercle Catholique
- lid Société de St. Vincent de Paul
- lid Confrérie du Sacré Coeur

iconografie

- Modelyachtclub Oostende, otkober 1909 (verzameling Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate, Oostende)
- Katholieke fanfare Leffinghe, 1910 (verzameling Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate, Oostende)
- Inhuldiging van het vaandel der Vereenigde Stadswerkieden, 7 april 1912 (verzameling Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate, Oostende)

bibliografie

- Norbert HOSTYN. De fotografie in Oostende van het begin tot de jaren onmiddellijk na Wereldoorlog II. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2005.