Daveluy

beroep

fotograaf

werkadres

- Oostende, Kapellestraat
Het huis DAVELUY in de Kapellestraat was een bijhuis van het in 1838 door Edouard-Alexis DAVELUY (Gent, 1812 – Oostende, 1894) in Brugge gestichte bedrijf.

meer informatie - specialiteit

Oorspronkelijk een lithografische drukkerij werd er al spoedig een fotografisch atelier aan toegevoegd.
Edouards zoon Victor DAVELUY (1846-1886) nam mettertijd de leiding van de fotografische sectie over. Na Victors dood op 26 juli 1886 zette zijn weduwe Marguerite HAREUX de zaak verder, tot in 1888, toen Victors broer Edouard het roer overnam.
In percentages gezien maakten de carters-de-visite (cdv’s), kleine portretfoto’s (ca. 10,4 x 6 cm) op hard kartonsupport, verreweg het grootste deel van DAVELUY’s productie uit. Op de achterzijde van dergelijke supports staat de naam van de firma. Er komen ook gegevens op voor die ons toelaten een foto min of meer te dateren.
Ca. 1910 gaf DAVELUY ook enkele Oostendse prentkaarten uit.

iconografie

Eén van de vroegste fotos uit het huis was ongetwijfeld de foto van de jonge James Ensor (als meisje gekleed) met zijn jonger zusje (Oostende, M.S.K.)

bibliografie

- Norbert HOSTYN. De fotografie in Oostende van het begin tot de jaren onmiddellijk na Wereldoorlog II. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2005. - P. VANDENABEELE, De Oostendse drukkers Daveluy, in : De Plate, 1986, p. 181 ev.