Burvenich Gustave (Photographie Gantoise)

beroep

fotograaf

werkadres

Oostende, Rogierlaan 63 : studio

meer informatie - specialiteit

Een familiefoto ca. 1907 waarop we geportretteerden zien poseren bij een badkar, nagebouwd in karton of zeildoek

iconografie 

-  “Kazerne van de Burgerwacht met oefenplein in de Wellingtonstraat, Oostende”, verzameling Heemkring “De Plate”, Oostende, afbeelding in 0I0P1, nr. 144.
- “De ingestorte watertoren, 1899”, verzameling Heemkring “De Plate”, Oostende.
- Portretfoto’s en cdv’s voor diverse decors

bibliografie

- Norbert HOSTYN. De fotografie in Oostende van het begin tot de jaren onmiddellijk na Wereldoorlog II. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2005.