1904

6 april 1904

De Gemeenteraad beslist om een stadsharmonie op te richten. Ernest De Taeye wordt dirigent

5 juni 1904

Bij Koninklijk Besluit wordt de Israëlitische Gemeente in Oostende erkend

13 november 1904

tichting van de samenwerkende maatschappij “De Noordstar”

1904

bouw van de schouwburg in de van iseghemaaln (architect Chambon)