1478

19 juli en 20 juli 1478

Toen de bouw van de Sint-Pieterskerk voltooid was kwam broeder Gillis Baerdemaeker, bisschop van Sarepten, suffragaen van Ferry van Doornik waar hij tijdens een grote plechtigheid de nieuwe kerk wijdde en de klokken doopte. De volgende dag vormde hij al de kinderen die het heilig Vormsel mochten ontvangen en 's namiddags werden de eerste stenen gelegd van de toren van de kerk door Jan Lammaert, pastoor en Cornelis Meevoet, burgemeester. De bisschop zegende de gronden en legde ook een steen. Deze stenen waren zeer rijk versierd. Oostende ressorteerde toen onder het bisdom van Doornik.