1456

1456

Het octrooi van de nieuwe haven werd bevestigd door de koning. Hiermee had Oostende twee havens, nl. één aan de westkant en één aan de noordoostkant. De haven aan de westkant, de zgn. "Bywagt" was droog met laag water en kon enkel vissersschuiten ontvangen. In hetzelfde jaar werd nog een sluis gemaakt, de Ondernoordsluis.