1470

1470

Karel de Stoute, graaf van Vlaanderen komt uit Brugge naar Oostende waar wederzijds de gebruikelijke eed van trouw werd gezworen. Jacobus Kien, pastoor van de parochiale kerk bood het H. Sacrament ter omhelzing aan maar Karel de Stoute weigerde omdat hij die niet waardig was. Hij zegende het relikwie van de H. Blasius. Joannes Maertens, stadssecretaris bood Karel de Stoute een grote verse steur aan die de vissers hadden gevangen en die hij aanvaardde