1446

18 oktober 1446

De zeedijk aan de westkant van de oude stad wordt doorgestoken : Oostende is een echte zeehaven.

20 oktober 1446

Twee haringschepen zeilen als eersten de nieuwe Oostendse haven binnen.