1445

27 december 1445

Hertog Filips de Goede verleent toestemming voor het graven van de allereerste haven.
Door de opeenvolgende overstromingen was er langs het noorden van de stad een grote inbreuk gemaakt, door springvloeden gescheurd, zeer verdiept en verbreed.
Na het verkrijgen van de toestemming werkten de inwoners, grotendeels vissers, aan de uitbouw van de haven. Het gevolg was een toenemende koophandel. De nieuw gedolven haven liep rond de stad en vervoegde de wateren van de grote kreek die alle omliggende landen overstroomde, die men nu polders noemt. Mettertijd zijn die wateren door sluizen en dijken tegengehouden en de haven is door palen langs twee zijden ingesloten geworden