1412

1412

Een dijk van vette aarde zou zijn aangelegd langs de Noordzeekust voor Oostende, van Sluis tot Nieuwpoort of verder op bevel van graaf Jan, ter beveiliging voor overstromingen.