1402

1402

bouw van een hospitaal of gasthuis voor zieken die de paus vergunde met verscheidene aflaten. Dit werd waarschijnlijk gebouwd op de plaats van het klooster van de zwarte zusters.