1394

1394

Smeekschrift van de stad Oostende aan de hertog Philippus over de herhaalde overstromingen die Oostende teisterden. Als gevolg hiervan en na onderzoek door een afgevaardigde werd aan Oostende drie bunderen duinenland toegekend en werden de scheidspalen vastgelegd.