1383

1383

Bij een twist tussen Brugge en Gent kwam de Engelse vloot via Oostende de Gentenaars te hulp, waarbij zij zich meester maakten van alle steden aan de zee en in alle plaatsen waar zij doorheen trokken roofden en verwoestten.