1330

13 oktober 1330

overstroming

13 november 1330

overstroming

8 / 15 ? november 1330

Lodewijk van Nevers legt de stad een nieuwe keure op.  Het zijn de eerste wetten, voorrechten en vrijheden naar analogie van die van Damme om vierschaar te bedienen.