1563

31 oktober 1563

Filips II vaardigt een edict uit over de toerusting van de schepen, de zeerechten, assuranties en andere zaken i.v.m. de zeevaart.