1551

13 februari 1551

Zwaar onweer en overstromingen waarbij de dijken, hoofden en palen zijn doorgebroken en schade aanrichten aan de stad en het omliggende.
De Keizer betaalt zelf 2.000 gulden, 's Heer Woutermansambacht vier stuivers op elk gemet en Oostende 5.400 gulden om de dijken en zeewerken te herstellen.