1549

19 januari 1549

Als gevolg van de oorlog met Schotland werd er veel stroperij en schade aangericht op zee op de Vlaamse schepen. De keizer vaardigde een edict uit waarin werd bepaald dat ieder schip dat naar afgelegen landen met rijke koopmansschappen voer de nodige toerusting moest hebben om de vijanden te kunnen weerstaan.