1556

1556

Overeekomst tussen de Burgemeester en Schepenen van Oostende en de Burgemeester en Schepenen van het Brugse Vrije m.b.t. het leggen van een nieuwe dijk en inlage op de oostzijde van de stad op de plaats "Blutsere" genoemd, onder het handteken van commissarissen Louis Mesdagh en Geeraert Rym.