1559

17 maart 1559

Alle vissers, poorters of vreemdelingen moeten twee jaar lang 15 stuivers betalen voor elke lading tonvis (gezouten vis) die zij in de Oostendse haven binnenbrengen 

5 oktober 1559

Zwaar onweer die zware schade aanrichtte en waarop de keizer aan de drie wateringen - 's Heer Woutermansambcht, Vynck en Camerlynckx - een nieuwe schatting oplegde, m.n. de eerstevier stuivers en de twee laatste elk twee stuivers per gemet. Oostende werd belast met de som om dwarshoofden te maken, de blauwe sluis te herstellen en andere noodwendigheden.