1562

februari 1562

Filips II van Spanje schenkt Sint-Cataharinafoor : toen de Oostendenaars vaststelden dat de jaarmarkt die keizer Karel had ingesteld op de dag na de feestdag van Sint-Petrus- en -Paulus zeer weinig werd bezocht, vroegen zij Filips II de toestemming om een tweede jaarmarkt te mogen houden op Sint-Catharinadag, wat hun bij decreet werd toegestaan.
 

10 juli 1562

geschil met het Brugse Vrije

1562

aanstelling van de bischop in het in 1559 opgerichte bisdom Brugge, waaronder voortaan ook Oostende ressorteert.