1535

26 juli 1535

Oostende ontvangt een bijzondere ordonnantie m.b.t. de regelen en het order die de stuurlieden en de vissers moeten onderhouden m.b.t. de haringvangst (Eerste visserijreglement).