1545

20 maart 1545

De Provinciale Raad stuurde brieven naar Oostende waarin werd bevolen om de "costumen" die Oostende had of beweerde in rechte gebruikt te hebben in handen te geven van de commissarissen Nicolaas Vuytenhove en Geraert Rym