1518

29 juni 1518

De driedaagse kermis of jaarmarkt in de winter, op Sint-Catherina, waar vreemde kooplieden alle soorten koopwaren vrij mochten verkopen en kopen dateert al van heel lang geleden. Keizer Karel V verplaatst de jaarmarkt naar de dag na de feestdag van Sint-Petrus- en -Paulus, m.n. 29 juni. Deze jaarmarkt is zeker tot 1792 gehouden.