1531

23 mei en 7 september 1531

De keizer geeft een plakkaat uit, gevolgd door een andere op 7 september 1531 waarbij hij gebiedt in de duinen van Sluis tot Grevelingen een weg aan te leggen en te onderhouden ten gerieve van kooplieden en reizigers. Dit laat Bowens vermoeden dat de zgn. Graaf Jansdijk van 1412 pas omstreeks 1532 is aangelegd. Het bedrag dat nodig was voor het herstellen van de schade door overstromingen, kon niet alleen worden gedragen door Oostende, maar zou voor een bedragen van 10.000 gulden worden betaald door de keizer zelf, ten laste van 's Heer Woutermansambacht tien stuivers op elk gemet en ten laste van de stad Oostende 7.000 gulden om de duinen en de kaaihoofden te herstellen.