1501

6 augustus 1501

Oostende werd hersteld en gekalseid, waarop zij het recht kregen kalseidegeld te heffen.