1505

11 en 19 november 1505

 "…Het onstuymig weder en d’overstroomingen waeren zoo geweldig dat den Dijk bij de Zee liggende daer door grootelijks beschaedigt wierd…": de dijk werd zwaar beschadigd. De lasten voor herstelling en onderhoud die totdantoe enkel door 's Heer Woutersmansambacht waren gedragen werden bij brieven van verband alleen tot last van Oostende gebracht