1507

12 juli 1507

zware stormschade aan haven en kaaihoofden : Oostende krijgt de toestemming om ook 's Heer Woutersmansambacht weer te laten betalen voor de herstellingen