1509

18 september 1509

Als gevolg van het misbruik en het bedrog vaardigden de keizer en de aartshertog een decreet uit waarbij het verboden was om haring te verkopen op de zeekusten met het uitdrukkelijke bevel om de haring naar Oostende, Sluis, Nieuwpoort, Duinkerke of Grevelingen te brengen om daar openbaar in de mijn verkocht te worden.

6 november 1509

maritieme werken