1515

8 mei 1515

Door de voortdurende onweders en overstromingen was aan de duinen aanzienlijke schade toegebracht. Verscheidene steden en kasselrijen werden door brieven van bevel gelast om hun aandeel te betalen in de totale som van 10.700 pond, van 40 grootten het pond om de nodige herstellingen te kunnen uitvoeren aan de zeedijk.