1694

20 januari 1694

Nadat de hoeker “De Liggende Leeuw” uit Zierikzee, geladen met steenkool, gerst en tarwe in handen was gevallen van het Oostendse konvooischip “De Coninginne van Spanien”, wordt hij openbaar verkocht.