1605

5 februari 1605

Er vinden verkiezingen plaats van de nieuwe gemeentelijke overheden