1618

1618

eerste steenlegging van de Kapucijnenkerk