1789

20 februari 1789

Een Engelse handelaar, John Holman, krijgt van het Stadsbestuur toestemming om aan de monding van de Amerikaanse kreek, in de buurt van het huidige station, een werf te bouwen voor kotters en loggers