1793

8 mei 1793

Langs de tuinmuur van het Witte Nonnenklooster brengen de Engelsen stallingen in gereedheid voor 900 paarden

14 december 1793

Er wordt een bureau opgericht dat patriottische giften voor het Huis van Oostenrijk in ontvangst neemt