1796

25 maart 1796

In de Sint-Franciscusstraat wordt het huis van de binnenschippers ingericht als Rijkswachtkazerne.

10 augustus 1796

Onder klokkengelui en beiaardspel houdt de Franse bezetter zijn jaarlijks “Feest van de verlossing van de tirannie”.

14 november 1796

Opnieuw mogen kleine vissersvaartuigen uitvaren, mits ze elk twee soldaten aan boord nemen.