1781

11 juni 1781

Na zijn intrede via de Westpoort roept de Oostenrijkse keizer Jozef II Oostende uit tot vrijhaven

23 juli 1781

Begin van de ontmanteling van de zuidelijke vestingswerken en aanleg Keizerskaai

27 juli 1781

Door de stadsuitbreiding, waarbij gronden van de Sint-Catharinapolder worden geïncorporeerd, krijgen alle gebruikers het bevel onmiddellijk hun gronden te verlaten

31 augustus 1781

Bezoek van aartshertogin Christina van Oostenrijk, die later een straatnaam krijgt

5 december 1781

De stad vaardigt een reglement uit “pour l’éclairage de la ville”