1782

15 april 1782

De Schotse groothandelaar G. Herries richt op de hoek van de Brabantstraat en de Capucijnenstraat een bankkantoor voor wisselhandel op

19 augustus 1782

18 percelen uit de ontmantelde fortificaties langsheen de Sint-Jozefstraat worden geveild