Ray Thomas (1681-1749)

° Youghal, 1681 - † Oostende, 10 februari 1749
 

politieke loopbaan

- zevende schepen Oostende, 1713-1717
- vierde schepen Oostende, 1718-1719
- burgemeester Oostende, 24.09.1728 - 04.08.1738

persoonlijke gegevens

gehuwd met Isabella de Duenas († Oostende 10/5/1772)
kinderen:
- Ray Thomas junior
- dochter x Cornelis Carpentier

beroep

- handelaar
- commissionaris (nationaal en internationaal)
- reder in koopvaardij, kaapvaart, visserij

overige mandaten, functies en activiteiten

- factor van het 'Coninklijk Comptoir' te Oostende, 1710 (Anglo-Bataafs Condominium)
- GIC-directeur

adres

- ca. 1698: Oostende

bronnen

- Algemeen Rijksarchief Brussel/Admiraliteit nrs. 561, 584, 753, 783, 784, 790-794 & 862, Geheime Raad nr. 365/A, Raad van Financiën nrs. 8603 & 8604;
- British Library (London)/IOL/ Home Miscellaneous No. 74;
- Gemeentearchief Amsterdam/Notarieel Archief Amsterdam nr. 7627/370 (1725) en Familiearchief Brants nr. 991;
- Gemeentearchief Rotterdam/Notariaat Rotterdam (1714-1735);
- HK De Plate (Oostende) nrs. 384/97, 389/77 & 392/97; PRO/SP nrs. 77/ 67-69 & 78;
- Museum Plantin-Moretus Archief (Antwerpen)nrs. 627 & 1214-1215;
- National Library of Ireland (Dublin)/Ms. 17891(5) Sarsfield;
- Rijksarchief Brugge/Registers Brugse Vrije nrs. 17126-17128, 17130, 17166-17169, Aanwinsten nr. 3970, Oud Archief Nieuwpoort nr. 5653 en Notariaat Oostende;
- Rijksarchief Gent/Fonds de Potter d'Indoye nrs. 226 & 234;
- Stadsarchief Antwerpen/GIC nrs. 5533, 5676, 5725-5727, 5837-5846, 5900 en IB nrs. 548, 549, 1610, 1683-1685, 1687, 1736;
- Stadsarchief Brugge/Convois & Prises de Mer nr. 80 (1704-1707);
- Stadsarchief Gent/Familiepapieren Grenier nrs. 2626 & 2626/1 en Familiefonds Handboeken nr. 490;
- Universiteitsbibliotheek Gent/Fonds Hye Hoys nrs. 1996 & 1997.

bibliografie

- Roland BAETENS, 'Het uitzicht en de infrastructuur van een kleine Noordzeehaven tijdens het Ancien Régime: het voorbeeld van Oostende', in: Mededelingen van de Marine Academie van België, XXIII, 1973-1974-1975, p. 53.
- Jan COOPMAN, 'Het personeel van de admiraliteit te Oostende en Duinkerke (1634-1692)', in: Ostendiana, I (1972), p. 170.
- Louis M. CULLEN, 'The Irish merchant communities of Bordeaux, La Rochelle and Cognac in the eighteenth century', in: P. BUTEL & L.M. CULLEN, 'Négoce et Industrie en France et en Irlande aux XVIIIe et XIXe siècles', Paris, 1980, p. 51-63.
- Karel DEGRYSE, 'De Oostendse compagnie als horzel voor de Nederlandse handel (1722-1731)', in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, jrg. 3, 2 (1984), p. 92.
- Karel DEGRYSE & Jan PARMENTIER, 'Maritime Aspects of the Ostend Trade to Mocha, India and China (1715-1732)', in: Jaap R. BRUIJN & Femme S. GAASTRA (eds.), 'Ships, Sailors and Spices. East India Companies and Their Shipping in the 16th, 17th and 18th Centuries', NEHA-Series III, Amsterdam, 1993, p. 139-176.
- G. HINCHLIFFE, 'An Ostend East Indiaman, 1718-20', in: The Mariner's Mirror, vol. 59, No. 3 (1973), p. 291-297.
- Reinoud MAGOSSE, 'Al die willen te kap'ren varen: de Oostendse kaapvaart tijdens de Spaanse Successieoorlog (1702-1713)', Oostendse Historische Publicaties 7, Oostende, 1999, p. 81 & 87.
- Jan PARMENTIER, 'The Ostend Trade to Moka and India (1714-1735): The Merchants and Supercargos', in: The Mariner's Mirror, vol. 73, No. 2 (1987), p. 123-138.
- Jan PARMENTIER, 'The Private East India Ventures from Ostend: The Maritime and Commercial Aspects, 1715-1722', in: International Journal of Maritime History, V, No. 2 (1993), p. 75-102.
- Jan PARMENTIER, 'To the Dogger Bank, the Faroes and Iceland. A joint stock fishing company in Nieuport, 1727-1737', in: Poul HOLM & Olaf Uwe JANZEN (eds.), 'Northern Seas, Yearbook 1997 of the Association for the History of the Northern Seas', Esbjerg, 1997, p. 48.
- Jan PARMENTIER. Het gezicht van de Oostendse handelaar. Studie van de Oostendse kooplieden, reders en ondernemers actief in de internationale maritieme handel en visserij tijdens de 18de eeuw. Oostende (Oostendse Historische Publicaties 11), 2004, blz. 299-304.

 

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 20.06.2006