Hoys Arnoldus (1697-1778)

° Gent, 1697 - † Oostende 3/30 oktober 1778

politieke loopbaan

- zesde schepen Oostende, 1749 en 1750
- vierde schepen Oostende, 1751-1752
- tweede schepen Oostende, 1756-1758
- loco-burgemeester Oostende, 1756
- eerste schepen Oostende, 1758-1760
- burgemeester 14.09.1761 – 3/30.10.1778

persoonlijke gegevens

gehuwd met
- Agnes Christina Woelaert, 25 november 1721 († Oostende, 1729)
- Catherine Emmery, 6 februari 1730 († Oostende, januari 1791)
kinderen:
- Hoys Joannes Baptiste
- Hoys Laurentius Joannes
- Hoys Arnoldus de jonge
zijn oom was Jacques Hoys, stichter armenschool Oostende (1682)

beroep

- 'eerste schrijver' bij een handelsreis naar Kanton in dienst van de GIC, 1726-'27
- uitbater van twee touwslagerijen (was reeds in familiebezit)
- koopman (internationaal)
- commissionaris (nationaal en internationaal)
- reder (koopvaardij)

overige mandaten, functies en activiteiten

- thesaurier Oostende, 1740-1744 / 1752-1755
- lid van de Sint-Niklaasgilde Oostende (vrije winkeliers), 28 mei 1723-
- dismeester van de armenschool Oostende, 1728

bronnen

- Algemeen Rijksarchief Brussel /Geheime Raad nrs. 365/A & B, 1201/B, Hof van Beroep nr. 2126 en Raad van Financiën nrs. 4288, 5141 & 5221;
- Gemeentearchief Amsterdam /Familiearchief Brants nr. 991 en Notarieel Archief nr. 11368/93;
- Familiearchief de Béthune (Marke) c. 3401/IX & 342/XIV;
- Public Record Office (Kew/London)/HCA nrs. 32/247 & 230(1);
- Rijksarchief Brugge /Registers Brugse Vrije nrs. 15803, 17129-17133, 17169-17172, 17175, Notariaat Oostende en Aanwinsten nr. 3968;
- Rijksarchief Gent /Fonds de Potter d'Indoye nr. 234; SAA/GIC nrs. 5539, 5542, 5654, 5729, 5731 en IB nr. 2330;
- Universiteitsbibliotheek Gent /Fonds Hye-Hoys nrs. 2004, 2022, 2024, 2110, Hs. 3385/944 & 950 en Gazette van Gent (1774).

bibliografie

- Jan COOPMAN, 'De Armenschool te Oostende (1682-1795)', in: Ostendiana, IV (1982), p. 52-53.
- Robert de BEAUCOURT de NOORTVELDE, 'Biographie Ostendaise. Extraits de la Biographie Nationale avec quelques annotations', Ostende, 1900, p. 131-136.
- Karel DEGRYSE & Jan PARMENTIER, 'Kooplieden en kapiteins. Een prosopografische studie van de kooplieden, supercargo's en scheepsofficieren van de Oostendse handel op Oost-Indië en Guinea (1716-1732)', in: Collectanea Maritima, VI, Brussel, 1995, p. 187.
- Léon DOUXCHAMPS & Yves DE BROUWER, 'De Familia de Brouwer', s.l., 1954, dl. 1, p. 50 & 70-72.
- John EVERAERT, 'De internationale en koloniale handel der Vlaamse firma's te Cadiz (1670-1700)', Brugge, 1973, p. 79 & 101.
- Daniël FARASYN, '1769-1794. De 18de eeuwse bloeiperiode van Oostende', Oostende, 1998, p. 57-65.
- Maurice SEBRECHTS, 'De Oostendse kaper Michiel Mansvelt en zijn familie', in: Ostendiana, III (1978), p. 27-28.
- Jan PARMENTIER. Het gezicht van de Oostendse handelaar. Studie van de Oostendse kooplieden, reders en ondernemers actief in de internationale maritieme handel en visserij tijdens de 18de eeuw. Oostende (Oostendse Historische Publicaties 11), 2004, blz. 231-233.

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 20.06.2006