De Vette Joannes (1707-1757)

° Oostende, 1707 - † Oostende, 1757

politieke loopbaan

- achtste schepen Oostende, 1738-1739
- zevende schepen Oostende, 1742-begin 1745
- derde schepen Oostende, 1749-1751
- burgemeester Oostende, 06.03.1752 - 17.03.1755
- voorschepen Oostende, 1756

persoonlijke gegevens

gehuwd met
- vander Heyde Judoca, 15 november 1729 († Oostende 1736)
- Mary Theresia Garemijn, 1737
kinderen
- De Vette Joannes (junior), ° 1734

beroep

- handelaar (internationaal)
- commissionaris (internationaal en nationaal)
- reder in de kaapvaart, koopvaart en visserij

overige mandaten, functies en activiteiten

- lid van de Sint-Niklaasgilde (vrije winkeliers) Oostende, vanaf 19 november 1725

adres

april 1729 : Kaaistraat, huis + pakhuis (winkel en handelskantoor)

bronnen

- Algemeen Rijksarchief Brussel /Geheime Raad nrs. 365/A & B; MPMA nrs. 1214-1215;
- Public Record Office (Kew/London)/HCA nr. 32/230(1);
- Rijksarchief Brugge /Aanwinsten nr. 3968, Parochieregisters Oostende, Registers Brugse Vrije nrs. 15799, 15803, 17131 & 17170 en Notariaat Oostende;
- Stadsarchief Antwerpen /GIC nrs. 5520, 5549, 5654, 5705;
- Stadsarchief Gent /Familiefonds Handboeken nrs. 539 & 540;
- Universiteitsbibliotheek Gent /Fonds Hye-Hoys nr. 2002, Hs. 3385/1053, 1187 & 1566.

bibliografie

- Karel DEGRYSE & Jan PARMENTIER, 'Kooplieden en kapiteins. Een prosopografische studie van de kooplieden, supercargo's en scheepsofficieren van de Oostendse handel op Oost-Indië en Guinea (1716-1732)', in: Collectanea Maritima, VI, Brussel, 1995, p. 171.
- Maurice SEBRECHTS, 'De familie Rycx', in: Ostendiana, II (1975), p. 15-17.
- Jan PARMENTIER. Het gezicht van de Oostendse handelaar. Studie van de Oostendse kooplieden, reders en ondernemers actief in de internationale maritieme handel en visserij tijdens de 18de eeuw. Oostende (Oostendse Historische Publicaties 11), 2004, blz. 144-145.

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 20.06.2006