De Moor Mattheus (1655-1723)

° Oostende, 1655 - † Oostende, 4 mei 1723

politieke loopbaan

- schepen Oostende, 1711
- vierde schepen Oostende, 1713-1714
- burgemeester Oostende, 29.04.1719 - 24.12.1722

persoonlijke gegevens

gehuwd met
- Roobaert Magdalena († Oostende 1720)
- Crepijn Mary
broer: De Moor Philippe, kaperkapitein

beroep

- wijn- en brandewijnkoopman, later ook andere producten
- commissionaris (nationaal en internationaal)
- reder: koopvaart en kaapvaart
- stadsthesaurier, 1718-

overige mandaten, functies en activiteiten

'gesworen clincker' (stadsomroeper) Oostende, 1692 / 1715-1716

bronnen

- Algemeen Rijksarchief Brussel /Admiraliteit nrs. 561 & 584;
- Rijksarchief Brugge/Registers Brugse Vrije nrs. 1826, 15796, 15799, 17122, 17126, 17166 & 17167, Parochieregisters Oostende en Notariaat Oostende;
- Stadsarchief Antwerpen /IB nrs. 412 en 546-549;
- Stadsarchief Brugge /Convois & Prises nr. 80 (1704-1707) en Staten van Goed 2de reeks nr. 6742.

bibliografie

- Robert de BEAUCOURT de NOORTVELDE, 'Biograhie Ostendaise. Extraits de la Biographie Nationale avec quelques annotations', Ostende, 1900, p. 82-89.
- Karel DEGRYSE & Jan PARMENTIER, 'Maritime Aspects of the Ostend Trade to Mocha, India and China (1715-1732)', in: Jaap R. BRUIJN & Femme S. GAASTRA, 'Ships, Sailors and Spices. East India Companies and Their Shipping in the 16th, 17th and 18th centuries', NEHA-Series III, Amsterdam, 1993, p. 139-175.
- Reinoud MAGOSSE, 'Al die willen te kap'ren varen: de Oostendse kaapvaart tijdens de Spaanse Successieoorlog (1702-1713)', Oostendse Historische Publicaties 7, Oostende, 1999, p. 187 & 196.
- O. MUS, 'Scheepswinsten tijdens de negenjarige oorlog (1689-1697)', in: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, CVIII, 3-4 (1971), p. 261-299.
- Jan PARMENTIER, 'De handelaars en supercargo's in de Oostendse Moka- en Indiahandel (1714-1735)', in: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, CXXII, 3-4 (1985), p. 181-208.
- Jan PARMENTIER. Het gezicht van de Oostendse handelaar. Studie van de Oostendse kooplieden, reders en ondernemers actief in de internationale maritieme handel en visserij tijdens de 18de eeuw. Oostende (Oostendse Historische Publicaties 11), 2004, blz. 131-132.

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 20.06.2006