d'Egmont Joseph (1653-1718)

° Oostende, 1653 - † Oostende, 23 september 1718

politieke loopbaan

- tweede schepen Oostende, 1712-1715
- eerste schepen Oostende, 1716
- burgemeester, 22.08.1717 - 29.04.1719.

persoonlijke gegevens

gehuwd met Vanden Berghe Isabella
zuster: Catharina d''Egmont x Francisco de Salablanca, gouverneur van de stad Damme

beroep

- handelaar (internationaal)
- commissionaris (nationaal en internationaal)
- reder in de kaapvaart en koopvaardij

overige mandaten, functies en activiteiten

- adjunct van equipagemeester Nicolaas Broomers uit Brugge, die instond voor de uitrusting van de konvooischepen en de organisatie van de expedities, 1696 (Staten van Vlaanderen)
- equipagemeester samen met Jan de Schonamille, 1702-1706
- armenmeester Oostende (een van de vier), 1706.

bronnen

- Algemeen Rijksarchief Brussel /Admiraliteit nrs. 584, 754, 772 & 775 en Raad van Financiën nr. 8604;
- HK De Plate (Oostende) nrs. 387/97, 388/97 & 393/97;
- Rijksarchief Brugge /Registers Brugse Vrije nrs. 1826, 15795, 15796, 17122-17127, 17166 & 17167 en Notariaat Oostende;
- Stadsarchief Antwerpen /IB nrs. 412, 546 & 547;
- Stadsarchief Brugge/Convois & Prises nr. 80 (1704-1707);
- Universiteitsbibliotheek Gent /Hs. 3385 nr. 954;
- Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Oostende/COO, 28/10/1706.

bibliografie

- Albert DE GROOTE, 'De Vlaamse Konvooivaart in de tweede helft der XVIIe eeuw', Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, RUG, 1973-74, deel I, p. 151-155.
- JAMEES, 'Brugse poorters. Deel 3: 1479-1794', Zedelgem, 1990, p. 285.
- Jan PARMENTIER. Het gezicht van de Oostendse handelaar. Studie van de Oostendse kooplieden, reders en ondernemers actief in de internationale maritieme handel en visserij tijdens de 18de eeuw. Oostende (Oostendse Historische Publicaties 11), 2004, blz. 118-119.

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 20.06.2006